< !-- Google Tag Manager --> < !-- End Google Tag Manager --> Kursus Forløbet - Lyngby Køreskole

Kursus Forløbet

 Trin for Trin

Din undervisning veksler meningsfuldt imellem teori og praksis i et forløb, hvor du gradvist føres fra lette til sværere øvelser og undervejs opbygger rutiner.

Teorien forbereder dig grundigt på de praktiske øvelser, så du får nemt ved at lære dem. Udfører du en øvelse sikkert, fortsætter vi. Er du usikker, gentager vi den - om nødvendigt i en supplerende lektion - før vi bygger ovenpå med nye øvelser.

For enkelte elever er den lovpligtige undervisning nok til at opnå alle de nødvendige kompetencer, hvor det for de fleste dog er mere realistisk at flette nogle supplerende kørelektioner ind imellem de lovpligtige for at få det nødvendige overskud - til køreprøven såvel som også ude i trafikken efter bestået køreprøve.

Din Lektionsplan

 

BESTÅ FØRSTE GANG!

Teorilektioner
 -  29 lektioner i teorilokale
Lukket øvelsesplads / manøvrebane
 -  4 lektioner
Kørelektioner på vej
 -  Minimum (lovpligtige): 16 lektioner
Køreteknisk kursus
 -  4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  • Retsinformation.dk:

  kørekortbekendtgørelsen 2019

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

- Køreuddannelsens formål og indhold
- Kravene ved prøverne
- Kursets gennemførelse hos os
- Udlevering af elevmaterialer
- Samspillet imellem teori og praktik

1.1. Betjeningsudstyr og instrumenter
1.2. Regler for bilens indretning og udstyr
1.3. Køretøjets dokumenter

PMANØVREBANE KURSUS
4 lektioner

2.1. Forberedelse til kørsel
2.2. Igangsætning og standsning
2.3. Kørsel i otte tal.
2.4. For- og baglæns kørsel m. målbremsning
2.5. Baglæns kørsel med svingning
2.6. Forlæns og baglæns slalom
2.7. Parkering ved vejkant
2.8. Kørsel i 2 gear, højresving
      evt. hård opbremsning uden blokade
2.9. Vending
2.10. Parkering i båse

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

3.1. Køretøjers manøvreegenskaber
3.2. Forskellige køretøjers manøvreegenskaber
4.1. Trafikantadfærd, opfattelse og reaktion
4.2. Syn og bevægelse
4.3. Bedømmelse af hastighed og afstand
4.4 Lovbestemmelser om køreevne og helbred
4.4.1 Alkohol
4.4.2 Narkotika
4.4.3 Sygdom, medicin, træthed o.lign.
4.5. Andre trafikanters adfærd
4.6. Bedømmelse af andre trafikanter
4.7. Egne holdninger, kørselskompetencer og adfærd
5.2. Risikoforhold ved vejene

Repetition af 1.1.

 

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

6.0. Grundregler for bilkørsel
6.1. Anvisninger for færdslen og førerret
6.2. Sikker og uhindret afvikling af færdslen
7.1. Igangsætning og standsning ved kørebanekant.
7.2. Placering under ligeudkørsel
7.3. Hastighed under ligeudkørsel
7.4. Vognbaneskift og sammenfletning
7.5. Vending og baglænskørsel

P 1. PRAKTIK PÅ VEJEN
2 lektioner

7.1. igangsætning og standsning ved kørebanekant.
7.2. Placering under ligeudkørsel
7.3. Hastighed under ligeudkørsel
7.4. Vognbaneskift og sammenfletning
7.5. Vending og baglænskørsel

 

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

7.6. Kørsel forbi holdende og gående
7.7. Møde
7.8. Kørsel foran eller efter andre
7.9. Overhaling
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder

P 2. PRAKTIK PÅ VEJEN
2 lektioner

7.6. Kørsel forbi holdende og gående
7.7. Møde
7.8. Kørsel foran eller efter andre
7.9. Overhaling
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder

 

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

7.11. Fremkørsel mod vejkryds
7.12. Ligeudkørsel i vejkryds
7.13. Højresving i vejkryds
7.14. Venstresving i vejkryds

P 3. PRAKTIK PÅ VEJEN
2 lektioner

7.11. Fremkørsel mod vejkryds
7.12. Ligeudkørsel i vejkryds
7.13. Højresving i vejkryds
7.14. Venstresving i vejkryds

 
 

P4. PRAKTIK PÅ VEJEN
2 lektioner

7.11. Fremkørsel mod vejkryds
7.12. Ligeudkørsel i vejkryds
7.13. Højresving i vejkryds
7.14. Venstresving i vejkryds

 

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

5.0.vejforhold
5.1. Vejenes sikkerhedsmæssige udformning
5.2. Risikoforhold ved vejene
7.15. Kørsel i rundkørsel
7.16. Kørsel på motor- og motortrafikvej
7.17. Kørsel ved siden af andre
7.18. Standsning og parkering

P5. PRAKTIK PÅ VEJEN
2 lektioner

7.15. Kørsel i rundkørsel
7.16. Kørsel på motor- og motortrafikvej

 
 

P6. PRAKTIK PÅ VEJEN
2 lektioner

7.17. Kørsel ved siden af andre
7.18. Standsning og parkering

 

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

7.19. Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt
7.20 Kørsel i tunnel
7.21 kørsel ved letbane
10.1. Betingelser for at få kørekort
10.2. Teori- og køreprøvens gennemførelse
10.3. Lovbestemmelser om kørekort

 

P7. PRAKTIK PÅ VEJEN
2 lektioner

7.19. Kørsel i mørke og lygtetændingstiden i øvrigt
7.20 Kørsel i tunnel*
7.21 Kørsel ved letbane*
* såfremt kørsel i tunnel eller ved letbane ikke er mulig, er de praktiske færdigheder  undervist i teorilokalet.

 

 


 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

8.1. Særlige risikoforhold i trafikken
8.1.1 Alkohol, ulykkes- og skadesfaktor
8.1.2 Narkotika, ulykkes- og skadesfaktor
8.1.3 Hastighed, ulykkes- og skadesfaktor
8.1.4 Manglende brug af sele, skadesfaktor
8.2  opmærksomhed, adfærd og kompetencer og Miljø
9.1 Vejgreb og belæsning
9.2. Hastighed, centrifugalkraft, bremselængde og vejgrebets udnyttelse
9.3. Hindringer på vejen og slalom
9.4. Genvindelse af vejgreb efter udskridning
9.5. Bevare herredømme efter kørsel over vejkant

 

 

 


 Teoriprøven


 PKØRETEKNISK KURSUS
4 lektioner

Almindelig vej
9.2.3 Bremselængder
9.2.4 Vejgrebets udnyttelse
9.3.1 Slalom
9.3.2 Dobbelt undvigemanøvre uden
bremsning
9.3.3 Kombineret bremse og undvigemanøvre
9.5 Bevare herredømmet efter kørsel ud over høj vejkant
Glat vej
9.2.4 Vejgrebets udnyttelse
9.3.2 Dobbelt undvigemanøvre uden Bremsning
9.3.3 Kombineret bremse og undvigemanøvre
Glat vej med sving
9.4.1 Kørsel i kurve
9.1. Vejgreb og belæsning
9.2. Hastighed, centrifugalkraft, bremselængde og vejgrebets
       udnyttelse
9.3. Hindringer på vejen og slalom
9.4. Genvindelse af vejgreb efter udskridning
9.5. Bevare herredømmet efter kørsel ud/ ned over høj vejkant. P8. PRAKTIK PÅ VEJEN
2 lektioner

Repetition af foregående øvelser

PSupplerende kørelektioner frem mod køreprøven: Antal vurderes og aftales individuelt

 

Den Praktiske Prøve


 

TILMELDING - HOLDSTART DATOER

Kursets Indhold

Teori Undervisningen

Teoriundervisning ved Lyngby Køreskole

Teoriundervisningen ved Lyngby Køreskole handler ultimativt om at lære dig at køre bil i praksis ...

Praktik på Vejen

Kørelektioner på vejen med Lyngby Køreskole

Instruktøren øger sværhedsgraden af øvelserne ubemærket i takt med din stigende rutine.

Teori Prøven

Teoriprøven

Har du fulgt kurset og vore anvisninger, består du prøven her med lethed, for du KAN din teori.

Den Praktiske Prøve

Køreprøven

Med kurset ved vore Instruktører er du 110% klar, når du sætter dig ind bag rattet på prøvedagen.

Manøvrebane kurset

Manøvrebane Kurset ved Lyngby Køreskole

Din praktiske undervisning starter på et lukket anlæg, hvor du først lærer at betjene og føre bilen.

Køreteknisk Kursus

Køreteknik ved Lyngby Køreskole

Undvigemanøvrer, katastrofeopbremsninger og glatføre kørsel lærer dig at køre efter forholdene.

< !-- Google Tag Manager (noscript) --> < !-- End Google Tag Manager (noscript) -->