< !-- Google Tag Manager --> < !-- End Google Tag Manager --> Lektionsplan - Lyngby Køreskole

Særlig Køreundervisning

 Din Lektionsplan


 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

- Køreuddannelsens formål og indhold
- Kravene ved prøverne
- Kursets gennemførelse hos os
- Udlevering af elevmaterialer
- Samspillet imellem teori og praktik

1.1. Betjeningsudstyr og instrumenter
1.2. Regler for bilens indretning og udstyr
1.3. Køretøjets dokumenter

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

3.1. Køretøjers manøvreegenskaber
3.2. Forskellige køretøjers manøvreegenskaber
4.1. Trafikantadfærd, opfattelse og reaktion
4.2. Syn og bevægelse
4.3. Bedømmelse af hastighed og afstand
4.4 Lovbestemmelser om køreevne og helbred
4.4.1 Alkohol
4.4.2 Narkotika
4.4.3 Sygdom, medicin, træthed o.lign.
4.5. Andre trafikanters adfærd
4.6. Bedømmelse af andre trafikanter
4.7. Egne holdninger og adfærd
5.2. Risikoforhold ved vejene

Repetition af 1.1.

 

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

6.0. Grundregler for bilkørsel
6.1. Anvisninger for færdslen
6.2. Sikker og uhindret afvikling af færdslen
7.1. Igangsætning og standsning
7.2. Placering under ligeudkørsel
7.3. Hastighed under ligeudkørsel
7.4. Vognbaneskift og sammenfletning
7.5. Vending

P 1. PRAKTIK PÅ VEJEN
1 lektion

7.1. igangsætning og standsning
7.2. Placering under ligeudkørsel
7.3. Hastighed under ligeudkørsel
7.4. Vognbaneskift og sammenfletning
7.5. Vending

 

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

7.6. Kørsel forbi holdende og gående
7.7. Møde
7.8. Kørsel foran eller efter andre
7.9. Overhaling
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder

P 2. PRAKTIK PÅ VEJEN
1 lektion

7.6. Kørsel forbi holdende og gående
7.7. Møde
7.8. Kørsel foran eller efter andre
7.9. Overhaling
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder

 

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

7.11. Fremkørsel mod vejkryds
7.12. Ligeudkørsel i vejkryds
7.13. Højresving i vejkryds
7.14. Venstresving i vejkryds

P 3. PRAKTIK PÅ VEJEN
1 lektion

7.11. Fremkørsel mod vejkryds
7.12. Ligeudkørsel i vejkryds
7.13. Højresving i vejkryds
7.14. Venstresving i vejkryds

 

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

5.1. Vejenes sikkerhedsmæssige udformning
5.2. Risikoforhold ved vejene
7.15. Kørsel i rundkørsel
7.16. Kørsel på motor- og motortrafikvej
7.17. Kørsel ved siden af andre
7.18. Standsning og parkering

P4. PRAKTIK PÅ VEJEN
2 lektioner

7.15. Kørsel i rundkørsel
7.16. Kørsel på motor- og motortrafikvej
7.17. Kørsel ved siden af andre
7.18. Standsning og parkering

 

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

7.19. Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden
7.20 Kørsel i tunnel
10.1. Betingelser for at få kørekort
10.2. Teori- og køreprøvens gennemførelse
10.3. Lovbestemmelser om kørekort

P5. PRAKTIK PÅ VEJEN
1 lektion

7.19. Kørsel i mørke og lygtetændingstid
7.20 Kørsel i tunnel

 

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

8.1. Særlige risikoforhold i trafikken
8.1.1 Alkohol, ulykkes- og skadesfaktor
8.1.2 Narkotika, ulykkes- og skadesfaktor
8.1.3 Hastighed, ulykkes- og skadesfaktor
8.1.4 Manglende brug af sele, skadesfaktor
9.1. Vejgreb og belæsning
9.2. Hastighed, centrifugalkraft, bremselængde og vejgrebets udnyttelse
9.3. Hindringer på vejen og slalom
9.4. Genvindelse af vejgreb efter udskridning
9.5. Bevare herredømme efter kørsel over vejkant

P6. PRAKTIK PÅ VEJEN
2 lektioner

Repetition af foregående øvelser

 

TILMELDING - HOLDSTART DATOER

Særligt om ..

Alkohol, Narko & Trafik

Alkohol & Trafik

Ved spirituskørsel skal du have gennemført kurset 'Alkohol, Narko & Trafik' før din kontrollerende prøve.

Særlig Køreundervisning

Kørselsforbud - Særlig Køreundervisning

Ved kørselsforbud skal du modtage 'særlig køreundervisning' før din kontrollerende prøve.

Ombytning af Kørekort

danish driving license

Nogle nationaliteter skal efter højest 90 dage med bopæl i Danmark have danske kørekort.

< !-- Google Tag Manager (noscript) --> < !-- End Google Tag Manager (noscript) -->