Teori Undervisningen (trailer)

DENNE SIDE ER UNDEROPDATERING

Teori med Mening

Trailerkørsel er en praktisk handling. Og den teorien ved Lyngby Køreskole handler da også ultimativt om at lære dig at køre trailer i praksis ...

Lyngby Køreskoles Instruktører er alle ekstremt kvalificerede undervisere med mange års erfaring, tårnhøje beståelsesprocenter og forkus på alt dét, der TÆLLER. Mød velforberedt til alle 8 teoriaftener. Lær og lad dig inspirere. Bestå prøverne med OVERSKUD - og bliv en SIKKER bilist!

Moderne Undervisning

Dnder hele kursusforløbet har du GRATIS login til Teoriundervisning.dk med alt, hvad du behøver for at forberede dig - nemt og effektivt:

 • Din Lektionsplanen
 • Video lektioner m.v.
 • Evaluerende teoriprøver
 • Detaljerede resultat oversigter
 • Løbende beregning af din 'prøveparathed'

NB: Online forberedelsen erstatter teoribøger, DVD'er, m.v. men ikke dine teorilektioner.

Brug dine instruktører

Undervejs afholder vi evaluerende prøver, og giver i øvrigt altid god tid til at spørge ind til emnerne og få dem belyst fra alle vinkler. På nettet vil du - på computer, pda og smartphone - kunne øve lige så mange teoriprøver á la Politiets, som du overhovedet orker. - Og er du i tvivl om noget, er vi aldrig længere væk end en kort mail.

Efter ønske kan du invitere os til at gennemgå dine personlige testresultater, så vi kan hjælpe dig med at få det sidste på plads før teori- og køreprøven ... Spørg endelig! - Vi hjælper dig gerne. :-)

Lær for at forstå ...

Når du sætter dig ind bag rattet til køreprøven, har du opnået alle nødvendige forudsætninger for at kunne bestå. - Hvor mange eller hvor få kørelektioner du skal modtage for at nå dertil, afhænger meget af din indsats: Jo bedre du forbereder dig på undervisningen, des hurtigere vil teorien og de praktiske øvelser blive indlært. - Så mød velforberedt til teorilektionerne. Brug dine Instruktører. Og lær ikke kun for at bestå ... - Men for at forstå ..

 

 

Før køreundervisningen ..
DET TEORETISKE PENSUM

 • Betingelser for at få kørekort
 • Køreprøvens gennemførelse
 • Lovbestemmelser i øvrigt om kørekortBremser
 • El-anlæg, lygter, reflekser mv.
 • Bærende dele
 • Motor, transmission og energirigtig kørsel
 • Karrosseri og opbygning mv.
 • Indretning, udsyn og udstyr
 • Kontrolapparat (fartskriver)
 • Vogntogets sammenkobling og dokumenter
 • Særlige køretøjer. Grundregler for kørsel med vogntog
 • Anvisninger for færdslen
 • Vogntogets bredde, længde, højde og vægt
 • Køre- og hviletidsbestemmelserne samt anvendelsen af kontrolapparatet
 • Igangsætning og standsning
 • Placering under ligeudkørsel
 • Hastighed under ligeudkørsel
 • Vognbaneskift og sammenfletning
 • Vending
 • Kørsel forbi holdende, gående mv.
 • Møde
 • Kørsel foran eller efter andre
 • Overhaling
 • Kørsel i trafiksanerede områder
 • Fremkørsel mod kryds
 • Ligeudkørsel i kryds
 • Højresving i kryds
 • Venstresving i kryds
 • Kørsel i rundkørsel
 • Kørsel på motorvej
 • Standsning og parkering.
 • Kørsel i tunnel
 

 


Teoriundervisningen, 32 lektioner á 45 minutter, gennemføres jvf. din lektionsplan over 8 moduler.

Din Instruktør

TILMELDING