< !-- Google Tag Manager --> < !-- End Google Tag Manager --> Bilkørekort - Corona retningslinjer efter 29. november 2021

Bilkørekort - Corona retningslinjer efter 29. november 2021

Krav om coronapas for køreundervisning og køreprøver indføres mandag d. 29/11-2021

Transportministeriet har udstedt en bekendtgørelse, som indfører krav for coronapas i forbindelse med køreundervisning og køreprøver. Kravet om coronapas gælder fra mandag den 29. november.

Færdselsstyrelsen skal hermed henlede opmærksomheden på, at der er udstedt en bekendtgørelse, som indfører krav om coronapas for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. november 2021.”

https://fstyr.dk/da/Lister/Nyheder/Nyheder/2021/11/Krav-om-coronapas-for-koereundervisning-og-koereproever-indfoeres-mandag

Krav om mundbind for køreundervisning og køreprøver indføres mandag d. 19/12-2021
 
Transportministeriet indfører krav om brug af mundbind eller visir. Kravet træder i kraft den 19. december 2021 og gælder foreløbigt til den 16. januar 2022.
Transportministeriet indfører krav om brug af mundbind eller visir i forbindelse med teoretisk og praktisk køreundervisning samt teori og praktisk prøve 

Kravet om mundbind gælder som udgangspunkt for alle personer over 12 år, når de befinder sig i et lokale, i en lokalitet eller sammen med andre i et køretøj, hvorfra der foretages teoretisk eller praktisk køreundervisning, eller hvorfra der foretages teoretiske eller praktiske køreprøver eller vejledende helbredsmæssig køretest. 
 

Corona pas 

kan enten være
 • en negativ PCR-test, der er højst 72 timer gammel
 • en hurtigtest (antigentest), der er højst 48 timer gammel.
 • hvis du har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 6 måneder (180 dage) Dvs. et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget
eller 
hvis du er vaccineret
 • Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.
 • Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis.
 • Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennem-ført 14 dage efter denne ene dosis
Det er en god idé at downloade og printe passet, så du altid kan fremvise det
 • Ved modtagelse af teoretisk køreundervisning (gælder kun elever),
 • Ved modtagelse af al praktisk køreundervisning (gælder kun elever), (- inklusive banekørsler)
 • Ved aflæggelse af praktisk og teoretisk køreprøve, (gælder kun prøvetagere)
Kan der ikke fremvises et Corona pas, skal der ske bortvisning
 

Nedenstående retningslinjer, udover ovenstående, følges til teoriundervisningen:

 • Du skal spritte hænder når du kommer til - og når du forlader teorilokalet ( der er håndsprit i lokalet)
 • Du bedes selv medbringe en kuglepen ( for at undgå at for mange rører ved køreskolen kuglepenne)
 • Hvis du benytter toilettet skal du spritte hænder før og efter samt benytte papirhåndklæde / køkkenrulle til at tørre hænderne efter håndvask (sprit og papirhåndklæde er i køreskolen)
 • Har du symptomer som tør hoste - feber og vejrtrækningsbesvær skal du blive hjemme

 

 mvh Torsten Dahlberg-Hansen

Email: info@lyngbykoereskole.dk
Mobil: 20 92 74 07 / 22 17 74 07
Træffes bedst: mandage-lørdage 17:00-21:00

På facebook: www.facebook.com/LyngbyKoereskole

TILMELDING - HOLDSTART DATOER

< !-- Google Tag Manager (noscript) --> < !-- End Google Tag Manager (noscript) -->